arrow

8 princípov inšpiratívneho líderstva

Moc v líderstve je založená na vzťahoch a aby ju lídri vedeli vhodne uplatniť, potrebujú dobre poznať svojich podriadených. Inšpiratívne líderstvo nepoužíva príkazy, pozície, donucovanie a hrozby. Vedie významom.
Buduje na „pokorambícii“ – pokore v osobnom prístupe a ambícii v mene organizácie. Takíto lídri vytvárajú kultúru väčšiu než oni sami a ak odídu, kultúra pretrvá.
V inšpiratívnom líderstve sa líder drží ôsmich princípov, ktoré sa neskôr premieňajú na podnikovú kultúru. Je v nich zastúpený uhol pohľadu biznisu i vzťahov:
Znova zváš a preinterpretuj.
Dnes potrebujú pondiky strážiť svoju konkurencieschopnosť a konať lepšie ako ich konkurenti a nespadnúť do sebauspokojenia. Preto lídri potrebujú schopnosť znova a znova analyzovať situáciu, prispôsobovať stratégiu vývoju v prostredí a hľadať spôsob, ako si vybudovať konkkurenčnú výhodu tak, aby bola nekopírovateľná.

Choď za významom.
Ľudia potrebujú veriť v to, čo robia, nielen chodiť do roboty kvôli výplate. Keď zamestnanci veria v hodnoty podniku, zvyšuje sa ich schopnosť samostatne sa rozhodovať vtedy, keď nemajú svoje rozhodnutie s kým konzultovať.

Ži tie správne hodnoty, zdieľaj ich a interpretuj pre rôzne pozície.

Veď cez kultúru.
Podniková kultúra je kľúčová súčasť podnikovej infraštruktúry. Inšpiratívni lídri chápu, že kultúra je operačný systém ich organizácie, a preto ju treba cielene formovať, rozvíjať a podporovať.

Získaj a rozširuj si dôveru.
Ak sa slová kryjú so skutkami, ak sa človek stáva pre iných predvídateľný, narastá dôvera v neho.

Presadzuj transparentnosť.
Z pohľadu biznisu to znamená, že rozhodnutia sú prístupné všetkým zamestnancom, informácie sa neorezávajú alebo nezadržiavajú bez vážnej príčiny, ľudia otvorene a úprimne hovoria o svojich motívoch, v prípade pochybenia nasleduje vždy ospravedlnenie a každý má k dispozícii informácie, ktoré pre svoju prácu potrebuje.

Dávaj kontaktu s ľuďmi zmysel.
Napríklad niekdajší CEO McDonaldu Jim Skinner sa denne zastavil v nejakom McDonalde na svoj hamburger všetkým na očiach. To je predžívanie hodnôt, bezprostredný kontakt a súčasne jednoznačné prihlásenie sa k tomu čo firma prezentuje.

Spolupracuj cez hranice svojho útvaru.
Spolupráca je vyššia úroveň kontaktu s inými. Inšpiratívni lídri sa spájajú s inými, aby dosiahli pre všetkých zaujímavý výsledok.

 

 

Zdroj: časopis Manažér