man-at-laptop-office

Ako napísať moderný motivačný list

Cieľ motivačného listu je jednoznačný – zaujať.
Slíži nám na to, aby sme sa ukázali v trochu inom svetle, ako v životopise.
Som ten pravý
Ukážte na konkrétnych dôkazoch, prečo sa práve Vy hodíte na miesto, o ktoré sa uchádzate.
Svoje kompetencie preukážte najmä v oblastiach, ktoré zamestnávateľ očakáva od potenciálneho kandidáta. Píšte o faktoch, ktoré neuvádzate v životopise. Opakovanie informácií nemá význam.
Som „fajn“ človek
O aktraktívne pozície je vždy veľký záujem. Vašim cieľom je teda nadviazať s potenciálnym zamestnávateľom aj prvý „ľudský kontakt“. Váš motivačný list by mal vyznieť sebavedome, nie však namyslene, či arogantne.
Mám skutočný záujem o miesto
Motivačný list, ako vyplýva z názvu, je testom motivácie. Ak máte univerzálny motivačný list, ktorý posielate viacerým zamestnávateľom, týmto testom neprejdete. Preukážte, že poznáte nového zamestnávateľa (napríklad tak, že list adresujete osobe, ktorá má na starosti nábor).
Predstavte sa príbehom
Skúste zaujať príbehom, takým, ktorý odráža vlastnosti očakávané od uchádzača a nie sú na prvý pohľad zrejmé zo životopisu.
Zdroj: www.marieclaire.cz, apríl 2017