englischen-lebenslauf-schreiben

Ako napísať perfektný životopis v nemčine a tým získať prácu snov v Nemecku ?

1. Jednoduchosť a stručnosť na prvom mieste

Správnu dĺžku životopisu v skutočnosti nie je ťažké nájsť. Aj napriek tomu však existuje veľa žiadateľov o prácu v Nemecku, ktorí o sebe píšu hotovú knihu. Mali by ste sa držať zásady jednej strany A4 v životopise, na 10 rokov vašej odbornej praxe. Pokúste sa sústrediť na 3 až 4 najdôležitejšie body vašej kariéry, ktoré spomeniete v odrážkach.

Vyhnite sa všetkým úlohám, ktoré ste počas kariérneho života robili. Zamerajte sa na dôležité fakty a na to, čo vám v práci, o ktorú žiadate, dokáže pomôcť. Všetko ostatné by totiž len odvádzalo pozornosť. Na druhej strane príliš krátky životopis nemusi budiť dobrý dojem. Zamestnávateľ po jeho prečítaní musí mať predstavu o tom, kto ste a aké sú vaše hlavné zručnosti.

 2. Prehľadné a správne zoradenie informácií

Pred písaním životopisu má zmysel rozdeliť informácie o vás do prehľadnej štruktúry. Tak, aby sa zástupca firmy, od ktorej žiadate prácu v Nemecku, dostali k najdôležitejším faktom čo najskôr. Kľúčové informácie musia byť viditeľné už na prvý pohľad.

Obľúbená štruktúra nemeckého životopisu vyzerá nasledovne:

  • osobné údaje (kontakt, adresa, dátum a miesto narodenia)
  • akademická kvalifikácia (titul, hlavná oblasť štúdia, ostatné navštevované školy)
  • kariérne informácie (všetky predchádzajúce zamestnania, pracovné skúsenosti, prípadne stáže)
  • ďalšie zručnosti (jazykové znalosti, počítačové zručnosti, vodičský preukaz, záujmy)

3. Dôležitá je správna porcia informácií

Nemeckí zamestnávatelia obľubujú kompletné životopisy. To znamená, že by ste mali informovať o všetkých kariérnych aspektoch od strednej školy. V súčanosti však trend smeruje len k detailnému opisu kariéry za posledných 10 rokov. Mimoškolské aktivity sú v životopise dôležité len vtedy, keď sú závažné a relevantné pre prácu, o ktorú sa uchádzate.

Ak tieto aktivity vykazujú vlastnosti, o ktoré má váš zamestnávateľ s prácou v Nemecku záujem, určite by ste ich mali opísať dostatočne podrobne. Nemeckí zamestnávatelia tiež obľubujú seriózne životopisy. Nemali by teda obsahovať osobné zmeny či neformálne pripomienky.

 

Zdroj: www.prestigework.eu