women-meeting

Ako sa pripraviť na pohovor po materskej?

Možno práve vy patríte k mamičkám, ktorým sa blíži koniec materskej dovolenky a s ním aj návrat do zamestnania. Možno sa budete vracať k svojmu doterajšiemu zamestnávateľovi, alebo aj nie a chcete či musíte urobiť zmenu a nájsť si niečo iné. Všeobecne býva pracovný pohovor pre viacerých ľudí stresová záležitosť a určite sa preto vyplatí na neho pripraviť o najlepšie, napr. si premyslieť odpovede na časté i menej časté otázky, zistiť dostupné informácie o firme, vybrať si vhodné oblečenie a napokon prísť na pohovor načas a v pohode.
Domáca príprava
Mali by ste jej venovať zvýšenú pozornosť, a preto sa treba sústrediť na niektoré podstatné body, ktoré môžu zvýši vaše šance na úspech. Predovšetkým ide o vaše údaje, hoci ste ich už uviedli v životopise alebo motivačnom liste, môže sa na ne zástupca firmy opäť spýtať a tak si overiť ich právoplatnosť.

Užitočné je tiež zistiť si aspoň základné informácie o firme, kde máte záujem pracovať, napr. oblasť pôsobenia, produkty, služby, príp. informácie o konkurencii.

Zdrojom takých informácií býva zvyčajne webstránka firmy, resp. aj výročná správa. Ak ste reagovali na ponuku z inzerátu, mali by ste si ju vytlačiť a pre istotu vziať so sebou na pohovor. Predtým si však radšej prejdite pracovnú náplň a požiadavky na pracovné miesto a pripravte si k tomu otázky. Ak ste vo vašich materiáloch (žiadosť, motivačný list) uviedli znalosť cudzieho jazyka, môžete očakávať, že časť pohovoru alebo aj celý môže prebiehať práve v cudzom jazyku.
Súčasťou výberového procesu býva niekoľko kôl pohovorov, preto sa treba pripraviť aj na možnosť, že vám pracovné miesto neponúknu hneď po prvom pohovore a obrniť sa trpezlivosťou.
Dopredu si nezaškodí pripraviť odpovede na často kladené otázky, ako napr. prečo chcete pracovať práve pre našu firmu, vymenujte vaše silné stránka a ako sa prejavili v predchádzajúcom zamestnaní, popíšte v čom by ste sa chceli ďalej rozvíjať a prečo, či pracujete radšej v tíme alebo sama a prečo, ako riešite konflikty, s popisom konkrétnej situácie, ako ste zvládli konkrétny konflikt, čo považujete za svoj najvýznamnejší úspech v predchádzajúcom zamestnaní, akú sú vaše záujmy a mimopracovné aktivity a iné.

A nezabudnite, že na pracovnom pohovore by ste mali byť v psychickej pohode, aj keď hľadanie práce býva stresové a vyčerpávajúce. Pohovor berte tak, akoby išlo o partnerské pracovné stretnutie, na ktorom môže prísť i k uzavretiu, resp. neuzavretiu dohody z ktorejkoľvek strany.
Deň D
Hovorí sa, že šaty robia človeka, a to v prípade pracovného pohovoru platí dvojnásobne, preto klaďte dôraz na výzor a vystupovanie, potenciálny zamestnávateľ si totiž o vás vytvára obraz i na základe vizuálneho prvého dojmu.

Majte na pamäti, že v jednoduchosti je krása a jemná elegancia vám môže len prospieť. Primeranosť oblečenia závisí aj od pracovnej pozície.
Na pracovný pohovor si nezabudnite so sebou priniesť preukaz totožnosti, životopis, doklad o získaní stupňa vzdelania, ako diplom, vysvedčenie, certifikáty, ale aj odporúčania, príp. ukážky prác, ak vás o ne predtým požiadali.

Nezaškodí si zobrať i zápisník a pero na prípadné zapísanie poznámok a dôležitých informácií.
Pred odchodom na pohovor sa uistite, že poznáte presné miesto a aj konania, ako aj meno kontaktnej osoby. Na stretnutie príďte 5 až 10 minút vopred a keď plánujete ísť vlastným autom a nepoznáte cestu, dobré je spýtať sa kontaktnej osoby, či nie je prístup do firmy náročný, resp. aké sú možnosti parkovania.

Súčasne si naplánujte časovú rezervu kvôli neočakávaným situáciám, napr. dopravnej zápche a pod. Tesne pred pohovorom sa sústreďte na seba a tzv. sa odstrihnite od všetkého, čo nebude predmetnom nasledujúcej hodiny. Prejdite si svoj životopis, premyslite si, čo budete rozprávať, usilujte sa naladiť na prichádzajúcu osobu a majte pripravené potrebné podklady, vypnite alebo stíšte si mobilný telefón, odstráňte žuvačku z úst a robte všetko preto, aby ste boli pripravené.

Nemenej dôležitý je tiež štýl komunikácie počas celého pohovoru. Šance na úspech môže zvýšiť vaša promptnosť, ochota a pozitívne naladenie od prvého momentu pracovného pohovoru.

 

Zdroj: najmama.sk