dream-kariera-card-2

AKO SA VYHNÚŤ NESPRÁVNYM ODPOVEDIAM SVOJMU ŠÉFOVI

            Začal sa nový rok , je po dovolenkách a ľudia sa vracajú do práce a do každodennej rutiny. Začnú sa opäť stretávať s kolegami, so šéfom , ktorý môže byť aj kamarát, ale napriek tomu je dobré mať sa na pozore, ako s ním komunikujete, lebo predsa: je to šéf. Môžete s ním komunikovať úprimne, ale samozrejme je pri tejto komunikácii dôležité, ako mu vyjadríte svoje napríklad aj nesúhlasné stanovisko s jeho názorom. Odborníci uviedli, že medzi frázy, ktorým sa treba vyhnúť, patria okrem iného ,,môžem byť úprimný?,, alebo ,,pokúsim sa,,. Treba si dať pozor na to, ako tieto výrazy sformulujete.

     „Je dôležité byť opatrný v tom, čo hovoríte svojmu šéfovi, pretože aj najmenší prešľap môže rozhodnúť o vašej kariére,“ povedal Ryan Kahn, zakladateľ spoločnosti The Hired Group a autor knihy Hired! Príručka pre čerstvých absolventov.“

Takže chcete vedieť, čomu by ste sa  mali podľa odborníkov vyhnúť v komunikácii so svojim šéfom? Tu sú niektoré príklady:

 

     „To je nemožné,,
Váš nadriadený nechce počuť negativizmus alebo nedostatok presvedčenia.

Ak máte obavy, uveďte, aké sú, a požiadajte o vyjadrenie.

 

     „Mýlite sa,,
Otvorená kritika alebo poukázanie na chybu šéfa, aj keď je to priateľ, je úderom do ega a je to istý spôsob, ako byť vylúčený z budúcich stretnutí alebo ignorovaný, keď nabudúce zdvihnete ruku, aby ste prehovorili, hovorí Rosalinda Oropeza Randallová, odborníčka na etiketu a zdvorilosť a autorka knihy „Nevrčte v zasadačke“.

Ak máte pocit, že váš šéf urobil chybu, existujú lepšie spôsoby, ako to riešiť, vysvetľuje.

Môžete povedať: „Možno som v tomto prípade zle informovaný, ale mal som dojem, že…“ To ho podnieti k tomu, aby prehodnotil a v prípade potreby opravil informácie bez toho, aby sa bránil. „Nech už použijete akúkoľvek frázu, vyslovte ju ústretovým a srdečným tónom,“ hovorí Randallová.

 

     ,,Môžete požiadať ,,toho a toho,, aby to urobil?,,

Ak budete týmto spôsobom dávať šéfovi najavo, že sa zdráhate a presúvate prácu na kolegov, šéf si na to pravdepodobne spomenie pri ďalšej diskusii o povýšení

 

     „Nemôžem,,

Radšej sa tomuto vyhnite, pretože prístup „môžem“ je vždy cenenou vlastnosťou a to, že ste priatelia, neznamená, že vás pri ďalšom dôležitom projekte zavolajú.

 

     „To nie je súčasťou mojej práce,,

Žiadna náplň práce nie je nikdy pevne daná. „Vzhľadom na to, že na dennom poriadku sú stále multifunkčné tímy, očakáva sa od vás, že budete flexibilní a uľahčíte život svojmu šéfovi,“ vysvetľuje Taylor.

„Na okraj dodáva, že čím viac zručností nazbierate, tým ste nepostrádateľnejší,“ dodáva.

Keď poviete, že nie ste ochotní ísť nad rámec svojej úlohy, ukazuje to, že nie ste ochotní sa podieľať ani na úspechu spoločnosti, hovorí Kahn.

 

     „Nie,,

Očakáva sa vaša spolupráca a zdvorilý tón – aj keď máte so šéfom tendenciu žartovať. „Povedať šéfovi ‚nie‘ je výzva – a niekedy je to nevyhnutné – ale môže to byť nevhodné, ak to dobre neformulujete s vysvetlením,“ hovorí Taylor.

„Napríklad, ak sa vás šéf opýta: „Máte dnes čas pracovať na projekte Smith?“, nemali by ste povedať len „Nie“. Namiesto toho skúste niečo ako: ‚Dnes to bude výzva, ak ešte chcete, aby som sa sústredil na tú firemnú prezentáciu. Bol by si radšej, keby som dnes namiesto toho pracoval na tomto?“

 

     „Neviem,,
Nemusíte poznať odpoveď na každú otázku, ale váš najlepší odhad a prísľub, že to zistíte, je oveľa lepší ako pokrčenie ramenami, hovorí Taylor. Aj keď si priatelia navzájom kryjú chrbát, „kedykoľvek by váš šéf potreboval urobiť prácu za vás, predpokladajte, že to nie je cesta, ktorou by ste sa mali vydať“.

     „Pokúsim sa,,
Niektorí ľudia si myslia, že ide o prijateľnú reakciu, keďže všetci sa „snažíme“ urobiť veci podľa svojich najlepších schopností. Zanecháva to však v nadriadenom pocit neistoty, a keď sa zadávajú úlohy, váš šéf s vami počíta, zvyčajne s konkrétnymi termínmi, hovorí Taylor.

     „Nie som na to dostatočne platený,,
Toto je podobné ako „to nie je súčasťou mojej práce“.

Možno sa len snažíte byť vtipní – alebo naznačiť, že si zaslúžite zvýšenie platu – ale táto veta môže vyznieť veľmi nevhodne a neprofesionálne a vášmu šéfovi hovorí, že nie ste ochotní ísť nad rámec.

     „Je mi ľúto, ale…,,

„Táto výhrada v podstate ruší akékoľvek skutočné ospravedlnenie,“ hovorí Taylor. „Je mi to ľúto. Nabudúce si to budem oveľa viac uvedomovať‘ je očakávaná reakcia, keď niečo pokazíte.“

     „No, urobil som, čo bolo v mojich silách,,

Ak ste urobili chybu a bolo to vaše najlepšie úsilie, nesvedčí to o vašich schopnostiach. Lepšia odpoveď je, že nabudúce to urobíte správne.

 

     ,,Predpokladal som, že…,,
Táto veta spôsobuje mnohým šéfom frustráciu, pretože namiesto výhovoriek by radšej počuli, že ste urobili chybu v úsudku a poučili sa z nej. „Mýliť sa je ľudské, ale odkladať vinu je zabijakom kariéry,“ hovorí Taylor.

 

     ,,V skutočnosti to nie je moja chyba, na vine je ten a ten,,
Hra na obviňovanie je nebezpečná cesta, ktorou sa treba vydať. Ak ste, zdôvodnite svoju nevinu. Taylor neodporúča obviňovať druhých, ak ste to vy, kto je skutočne na vine.

Kahn pokračuje: „Prevzatie zodpovednosti je nevyhnutné. „Váš nadriadený sa čoskoro bude pýtať, kto je v skutočnosti na vine, ak sa na vás bude vždy pozerať ako na toho, kto ukazuje prstom.“

 

Odborníci na komunikáciu a personalistiku uvádzajú ešte mnoho ďalších príkladov, ako by ste mali správne komunikovať so šéfom. V najbližšom článku bueme pokračovať v tejto téme.

Zatiaľ Vám želáme všetko dobré v novom roku a veľa úspechov v správnej komunkácii na pracovisku a nielen so šéfom ale aj s kolegami. Správna komunikácia je základ dobrých vzťahov nielen na pracovisku ale aj v každodennom živote.

 

Zdroj: Business insider

#job #work #office #boss #bratislava #hladampracu #hr #agency #searchforjob

 

https://www.linkedin.com/pulse/vyhnite-sa-t%25C3%25BDmto-fr%25C3%25A1zam-pri-komunik%25C3%25A1cii-so-%25C5%25A1%25C3%25A9fom-runtime-bp-slovak