digitálne dvojča

Digitálne dvojča – prelomový posun vo výrobe

Úlohou digitálneho dvojčaťa je simulácia výrobných procesov cez zozbierané dáta z výroby. Prostredníctvom simulácie odhalí všetky súvislosti. Simulácia pomáha detailizovať každý úkon a jedinečným spôsobom umožňuje skúmať „čo sa stane ak“ zmeníme niektorý z údajov. Využitie digitálneho dvojčaťa je možné aplikovať offline, skúmať ako proces prebiehal v minulosti, ale i online tak, aby dokázalo ovplyvňovať práve prebiehajúci proces. Keďže každá výroba je iná, musí byť iné aj digitálne dvojča.

Digitálne dvojča možno, okrem výroby, využiť aj v logistike. Vie identifikovať zdroje problémov, odhaliť úzke miesta, dokáže overiť možné riešenia situácie vopred, zviditeľňuje a sprehľadňuje všetky procesy. Výsledkom je vyššia produktivita a flexibilná reakcia na zmeny.

Cena digitálneho dvojčaťa je prekvapivo nízka. Je primárne postavená na službách, na vytvorení digitálneho modelu sledovaného procesu, vyhodnocovaní jeho priebehu a ďalšom spracovaní vyhodnotených informácií. Zber dát je závislý na zložitosti a veľkosti skúmaných procesov a náklady sú rozmanité. Avšak bez týchto dát je už firma spravidla na hranici možností ďalšieho zlepšovania, čiže tento krok býva často krokom nutným. Je dobré spojiť implementáciu digitálneho dvojčaťa so zberom dát, pretože potom sa zbierajú skutočne dáta, ktoré sú pre pooužitie digitálneho dvojčaťa nevyhnutné.

Za posledné dva roky sa ukázalo, že digitálne dvojča vo výrobných podnikoch je osvedčeným riešením. Je cestou, po ktorej sa čoskoro pustí väčšina podnikov.

 

Zdroj: Trend Top – september 2018, str. 9