brand

Kto si nebuduje značku, riskuje. Nedostatok zamestnancov

Súboj o ľudské zdroje sa rozširuje do marketingu. Cieľom reklamy je potenciálny pracovník

Employer Branding je typ propagácie, ktorou si firma buduje značku zamestnávateľa s cieľom zvýšiť počet uchádzačov o prácu pomocou systematického a nikdy sa nekončiaceho procesu zmeny firmy na čo najlepšieho partnera zamestnancov. Je to komplexná a priebežná aktivita, do ktorej sú zapojené všetky úrovne riadenia firmy. Medzi priekopníkov, ktorí sa vydali na cestu systematickej propagácie firmy, patria najmä veľké korporácie.

Okrem Employer Branding-u poznáme aj HR marketing, ktorý ponúka jednorazovú reklamnú kampaň. Tá má zaujať cieľovú skupinu a prilákať väčší počet uchádzačov o prácu – tu a teraz. Má okamžitý, ale krátkodobý efekt.

Každá firma, ktorá hľadá nových zamestnancov si musí dopredu ujasniť, koho hľadá a ako chce uchádzačov zaujať. Výsledkom je Employer Value Proposition, teda ponuka pre zamestnanca. Ide o súbor hodnôt, ktoré majú firmu zreteľne definovať v očiach súčasných aj budúcich zamestnancov a odlíšiť od konkurencie. Ústredná idea by mala mať zhmotnenie vo všetkých oblastiach života firmy – firemnej kultúre, nábore, benefitoch, pracovnom prostredí, odievaní, či spôsobe riadenia.
Odporúča sa, aby nositeľom myšlienky budovania značky bol generálny riaditeľ. CEO môže reputáciu firmy výrazne posilniť.

 

Zdroj: Týždenník Trend, vydanie 2018/33 (str. 34-36)