Runtime-microlearning

Microlearning is new black!

Viete čo je to “Microlearning” a prečo ho zaradiť do svojich tréningových programov? Ak chcete aby bol váš podnik úspešný, investovanie do vzdelávania vašich zamestnancov je nevyhnutné.

Firmy ho stále viac využívajú na formálne aj neformálne vzdelávanie. Výhodou je menšia náročnosť na čas a je im k dispozícii presne vtedy, keď ju potrebujú (just-in-time). Zároveň multimediálne formáty zabezpečujú lepšie uchovanie dát a pokračovanie tam kde ste prestali.

Mikrolearning predstavuje rýchle, dostupné učenie, ktoré ponúka zamestnancom vhodné množstvo informácií, keď ho potrebujú, a kde ho potrebujú. Je ideálny pre tréning zručností vašich zamestanancov. Vybrali sme pár typov microlearningu, ktoré môžete využiť pre svojich zamestnancov na splnenie vašich cieľov v oblasti odbornej prípravy.

 

Videá

Videá, animované, či interaktívne, sú veľmi obľúbené, a v porovnaní s textom, ich vizuálna stránka zabezpečí väčšiu zapamätateľnosť obsahu. Obľúbené video recepty sa dajú použiť napríklad aj v biznise. Napríklad reštauračná spoločnosť môže svoje jedlá a ich prípravu natočiť na video a takto distribuovať svojim franšízam po celkom svete.

 

Infografika

Infografika je ideálna a aj veľmi obľúbená na zhrnutie zásadných, kľúčových bodov zo školenia. Vie byť veľmi nápomocná novým zamestnancom, aby sa rýchlo naučili určité postupy, alebo aby sa rýchlo vžili s podnikovou politikou, či jej hodnotami. Interaktívna infografika umožňuje vrstviť informácie a ponúknuť aj viac detailov, alebo otestovať si znalosti.

 

Simulácie

Najznámejším príkladom vzdelávania touto formou je letový simulátor. Piloti sa na ňom učia zvládnuť stresové situácie a ako správne reagovať. Využiť sa však dajú aj v iných profesiách. Poznáme ich v zdravotníctve, v bezpečnostných zložkách, ale dajú sa využiť aj v obchodnom tíme, kde sa môžu zamestnanci naučiť dobrým obchodným taktikám v simulovaných situáciách stretnutia s klientom.

 

Podcasty / webcasty

Podcasty sú veľmi vhodné ak sú vaši zamestnanci často na cestách. Viete im potrebné informácie ponúknuť v čase, keď sú v práci, ale reálne nemôžu vykonávať bežnú pracovnú činnosť. Vedeli ste že podcasty ako bežný formát zaradila spoločnosť Apple do svojej ponuky už v roku 2005?

 

 

Statické formáty, PDF dokumenty

Statické formáty nie sú síce také sexi, ale stále sú najpoužívanejšie. Máme na mysli zasielanie informácií v PDF dokumentoch, alebo aj zjednodušene, formou textou. Môžete v nich zvýrazniť to potrebné a posielať ich zamestnancom postupne, v kratších zneniach a v pravidelných úsekoch. PDF dokumenty môžu byť tiež interaktívne.

 

Prečo je microlearning dobá voľba ako edukovať vašich zamestnancov?

  • šetrí čas
  • šetrí náklady
  • vyšší záujem a vyššia zapamätateľnosť

 

Vybrať si vhodnú formu microlearningu je na vás. Záleží na vašich preferenciách a finančných možnostiach. Microlearning by mal trvať 3 až 10 minút. Určite nie viac ako 20 minút. Mal by byť detailnejší a zamerať sa na špecifickú zručnosť, myšlienku, alebo tému.