shutterstock_289042688

Naučme sa pracovať s mladými ľuďmi #mileniálmi

Najčastejšie otázky, ktoré si firmy kladú: Prečo sa nám nedarí naberať mladých ľudí? Prečo u nás nevydržia dlho? Ako pomôcť manažérom a vedúcim, aby s mladými dokázali spolupracovať?
Firmy sa stretávajú s nelojalitou, neochotou rešpektovať pravidlá, netrpezlivosťou a nereálnymi očakávaniami mileniálov, ktoré často vedú k frustrácii zamestnávateľov.

Prispôsobme nábor a onboarding proces pre mileniálov

Naučme sa mileniálov oslovovať. Vyblýskané náborové kampane a sľuby síce mileniálov do firmy prilákajú, ale pokiaľ vzbudíme očakávania, ktoré nie sme následne schopní naplniť, mladí reagujú nelojalitou. Mileniáli naopak oceňujú už počas náboru férovosť a to tak, že neskrývame skutočnosti, ktoré môžu neskôr považovať za nevýhody.

Nie vždy môžme ponúknuť flexibilnú pracovnú dobu alebo veľkú mieru slobody. Preto by sme im to mali hovoriť na rovinu, sú to predsa dospelý ľudia. Pokiaľ je to pre nich veľká prekážka, buďme len radi, že nám prácu odmietnu už počas náborového procesu, a nie až v skúšobnej dobe.

Počas onboardingu je nepochybne zásadné umožniť im byť rýchlo úspešnými, čo je príležitosť pre pozitívnu spätnú väzbu- pre mileniála životne dôležitú vec. Obrovskú rolu tomto období hrá prístup nadriadeného. Pokiaľ dokážete mladému zamestnancovi navyše ukázať zmysel jeho práce a predstaviť smer, ktorým sa bude celé oddelenie a jednotlivec posúvať, máte z polovice vyhrané. Čas, ktorý investujete strávením s nováčikom sa vám v budúcnosti vráti v podobe motivovaného a angažovaného zamestnanca.

Práca s mileniálmi nekončí ani úspešným ukončením onboardingového procesu, pretože ich životné a pracovné hodnoty sa po úspešnom nábore a onboardingu nezmenia…

Tu sú 4 zásadné body, ktoré by ste mali mať na pamäti pri nábore mileniálov:

1. Vedomá dôležitosť svojej práce

Dokážu naši manažéri a vedúci definovať, vysvetliť a realizovať víziu firmy a víziu vlastného oddelenia? Dokážu ju preniesť do každodennej práce a neustále svojim ľuďom ukazovať smer? Vieme si odpovedať na otázku,o čo by svet prišiel, keby naša firma/činnosť/oddelenie neexistovalo? Pre mileniálov je dôležité, aby chápali zmysel svojej práce a zaujíma ich tiež prínos nielen pre akcionárov, ale pre celý svet. Striktne vyžadujú, aby čokoľvek robia, malo jasný účel.

2. Preferujú mentorov pred šéfmi

Sme pripravení na to, že mileniáli sa chcú neustále rozvíjať? Pochopili sme už, že rozvoj neznamená školenie? Máme pre zamestnanca pripravené rozvojové plány a víziu do budúcnosti? Dokážu naši vedúci s ľuďmi v tomto smere pracovať?

Namiesto formálnych plánov musia vedúci ponúknuť mileniálom jasnú víziu ich rozvoja. Tu prichádza na rad maximálna spolupráca HR a vedúcich na všetkých úrovniach. Revolúcia v systéme a prístupe k tvorbe rozvojových plánov spočíva v ich zaradení do praktického každodenného života jednotlivcov vo firme.

3. Očakávajú uznanie, keď si ho zaslúžia

V prieskumoch spokojnosti zamestnancov (nielen mileniálov) sa vo firmách pravidelne objavuje „nedostatok uznania“. Mileniáli očakávajú, že budú od vedúceho ocenení, najmä ak si to zaslúžia. Vedieť ako a ako často prejavovať uznanie a zariadiť, aby ho bolo za čo prejavovať, patrí do základnej výbavy každého vedúceho pracovníka – spolu s vedomím, že každý človek je iný, a že čo platí pre jedného, u druhého fungovať nemusí.

4. Viac spätnej väzby = menej problémov

Ďalší evergreen: zamestnanci sa sťažujú, že dostávajú väčšinou iba negatívnu spätnú väzbu. Mileniáli sa nesťažujú, mileniáli bez spätnej väzby rovno odchádzajú. Chcú vedieť každý deň, ako sa im darí – s čím je vedúci spokojný a v čom sa majú ďalej rozvíjať. V tomto ohľade dokážu byť sami k sebe veľmi nároční a dobrý vedúci vie takýmto spôsobom podporovať ich rast. Rutinná spätná väzba formou častých pravidelných stretnutí s jednotlivcom zabezpečí, že mileniáli budú v práci spokojný.

Zmeny neprídu samé od seba

Presun zamerania z výkonu na ľudí prináša stabilnejšie tímy, udržateľný rast výkonu a aj toľkokrát žiadúcu zmenu firemnej kultúry. Tá potom podporuje angažovanosť nielen mileniálov, ale všetkých zamestnancov.

Využívanie dobre známych základných princípov správneho vedenia ľudí prispieva na dôležitosti. Stanovením si vízii oddelení a jednotlivcov, postupné zvyšovanie výkonu jednotlivcov a zároveň ich neustály rozvoj naviac učí vedúcich na všetkých úrovniach štruktúrovanému koučovaciemu prístupu, ktorý je preferovaný mileniálmi (generáciou Y).

Benefity potom pociťujú obe strany:

  • zamestnanec v podobe neustáleho rozvoja a spokojnosťou s prístupom vedúceho
  • vedúci v podobe rastu výkonu, rastúcej schopnosti podriadených pracovať samostatne a ich prirodzenou angažovanosťou

U mileniálov môžme vidieť ďalšie výhody, medzi ktoré patrí – prirodzený pozitívny vzťah k využívaniu najnovších technológií, práca s veľkým množstvom informácii a využívanie nových komunikačných kanálov. Mileniáli majú veľký potenciál byť vo firmách veľkým prínosom. To sa však udeje pokiaľ budeme vedieť, ako tento potenciál skutočne využiť a naučíme sa s ním správne pracovať.

Zdroj: https://www.hrnews.cz/