Späť na kategóriu

Matrikár/ka

Chceš pracovať ako profi zamestnanec matričného úradu?
Láka ťa práca v administratíve a máš prax na matrike a matričné skúšky? Tak neváhaj a ozvi sa nám, možno hľadáme práve teba!

Náplň práce

 • zodpovedá za chod a riadenie Matričného úradu,
 • posudzuje platnosť listín vydaných v zahraničí a pre použitie do zahraničia,
 • posudzuje verejné listiny podľa medzinárodných zmlúv,
 • posudzuje písomné a e-mailové podania,
 • metodicky usmerňuje a oboznamuje pracovníčky matriky s novými elektronickými
  aplikáciami v rámci MV SR,
 • metodicky usmerňuje organizácie v oblasti rozpočtu za prenesený výkon štátnej správy na
  úseku matriky,
 • vykonáva práce vyplývajúce zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám,
 • dôsledne využíva programové vybavenie samostatného počítačového programu

Požiadavka zamestania

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa právneho smeru,
 • osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti Matričného úradu
  Jazykové znalosti:
 • anglický alebo nemecký jazyk
  Ďalšie požiadavky :
 • odborná prax min. 5 rokov,
 • riadiaca prax vítaná,
 • riadiace a organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita,
  komunikatívnosť, odolnosť voči stresu, koncepčné myslenie,
 • bezúhonnosť,
 • znalosť a skúsenosti v oblasti práce v samospráve,
 • znalosť práce s počítačom,
 • osobné a morálne predpoklady.

  Zoznam požadovaných listín a dokladov:
 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • prehľad o doterajšej praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Výhody

 • práca na TPP
 • práca v stabilnej spoločnosti

Reagovať na ponuku