Späť na kategóriu

Rušňovodič - Kandidát

Pre nášho klienta pôsobiaceho v oblasti dopravy hľadáme šikovných ľudí, ktorí majú chuť pracovať pre jedného z najväčších hráčov v oblasti vlakovej dopravy na Slovensku.

Náplň práce

Zabezpečovanie dopravných a prepravných úkonov

 • Príprava, riadenie a obsluha rušňa pri vozbe a príprave na vozbu ( posun) vlakov
 • Drobná údržba rušňa, vyhľadávanie závad, prípadne rozhodovanie o opravách
 • Sledovanie návestí a návestných znakov, chodu vlaku alebo posunujúceho dielu
 • Vykonávanie úplnej a jednoduchej skúšky brzdy vlaku
 • Samostatný výkon práce na vlaku pri posunovacích prácach v obvode depa, priľahlých vlečiek a obsluhovaných miest (opravovňa vozňov a i.). v zmysle príslušných predpisov a technologických postupov.
 • Pristavenie hnacieho vozidla z depa na vlak do stanice a odstavenie hnacieho vozidla po vlaku zo stanice do depa.
 • Identifikácia a evidencia zistených porúch na hnacom vozidle.
 • Vedenie predpísanej dokumentácie.
 • Podávanie informácií strojmajstrovi o vzniknutých odchýlkach a dispečerskému aparátu o vzniknutých odchýlkach.

Požiadavka zamestania

Úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou.
Nepožadujeme prax.
Práca vhodná aj pre absolventa.

Po úspešnom absolvovaní pracovného pohovoru, absolvovaní zdravotnej prehliadky a psychotestov nastupuje novoprijatý zamestnanec na školenie, ktoré trvá cca 9 mesiacov a je formou internátu v Strečne.
Zamestnanec dostáva plat, ktorý je nižší ako nástupný a zároveň má zabezpečenú a zaplatenú stravu a ubytovanie.

Výhody

 • práca v stabilnej spoločnosti
 • odborné zaškolenie a priebežné vzdelávanie
 • neobmedzené zamestnanecké cestovné výhody v rámci SR aj v zahraničí pre zamestnancov a ich rodinných príslušníkov
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca nad rámec zákona
 • poskytnutie pracovného voľna s náhradou mzdy nad rámec zákona pri osobných prekážkach v práci
 • finančné príspevky (pri narodení dieťaťa, pri náročných životných situáciách atď.)
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • rekondičné pobyty v rekreačných a kúpeľných zariadeniach
 • účasť na rôznych kultúrnych a športových podujatiach

O spoločnosti

Spoločnosť pôsobí vo dopravnej oblasti v Slovenskej republike.

Reagovať na ponuku