Späť na kategóriu

Špecialista kvality a IMS (Intergrated managment systems)

Špecialista kvality a IMS (Intergrated managment systems)
Vašou úlohou bude podporovať a zabezpečovať efektívnu implementáciu krokov, ktoré skvalitní bezpečnosť, produktivitu a koordináciu dodávateľov v celkovom hodnotovom reťazci aby sa zvýšila spokojnosť klientov spolu s efektívnym udržiavaním IMS (integrovaných manažérskych systémov)

Náplň práce

Kvalita a OpEx (Operational Excellence) stratégia:

 • Rozvoj a podpora nasadenia lokálnej stratégie kvality a OpEx stratégie v súlade so stratégiou spoločnosti , aby sa zvýšila
  miera skvalitnenia prevádzky za účelom ušetrenia nákladov počas výroby
 • Spolupráca s manažérskym tímom na určenie jasných a logických OpEx priorít a cieľov, analyzovanie kľúčových
  ukazovateľov výkonnosti kvality a OpEx stratégie
 • Implementácia štandardných metód na zlepšenie kvality (napr. L6S, KAIZEN, 5S, QIC) vo všetkých odvetviach
  miestnych orgaizácii na neustále zlepšovanie kvality a výrobného procesu
 • Trénovanie a vedenie členov tímu za účelom posilniť kvalitatívne a produktívne požiadavky
 • Asistencia pri vytváraní a implementácii pokynov a postupov na dosiahnutie bezchybného výkonu pri plnení požiadaviek
  zákazníka
 • Asistencia pri analýze a komunikácii so zákazníkmi za účelom zvýšenia spokojnosti zákazníkov

  IMS (Integrované manažérske systémy)
 • Udržiavanie efektívnosti systému integrovaného riadenia (IMS) a zodpovedajúcich noriem v spolupráci s oddeleniami
 • Vyhodnocovanie integrovaného manažmentu s miestnym manažmentom
 • Nasadenie miestnych stratégií IMS
 • Koordinácia dokumentácie systému IMS
 • Plánovanie a vykonávanie vnútorných auditov spolu so zástupcami ochrany zdravia a bezpečnosti, ochrany životného
  prostredia a energetiky
 • Vykonávanie auditov dodávateľov v spolupráci s oddelením nákupu

Požiadavka zamestania

 • Úspešne ukončené štúdium technického zamerania (B.Sc./ M.Sc.) alebo zodpovedajúca prax
 • Niekoľko ročná prax v manažmente kvality a IMS (integrované manažérske systémy), najmä z technického prostredia
 • Schopnosť využívania nástrojov ako 8D, 5Why a ďalšie na efektívnu analýzu problému
 • Ovládanie MS Office a SAP R/3
 • Analytické myslenie
 • Veľmi dobrá znalosť anglického jazyka
 • Silné komunikačné schopnosti spojené s iniciatívou a tímovým duchom

O spoločnosti

Tradícia spoločnosti začína od roku 1854 papierenskou výrobou v meste Roigheim (Nemecko), kde dodnes sídli materská spoločnosť Pucaro Elektro-Isolierstoffe GmbH. Od roku 1989 sa stala členom skupiny ABB.
Na Slovensku – v Pieštanoch bola otvorená výrobná pobočka pre divíziu Transformatoren v roku 2008. V súčasnosti zamestnáva okolo 130 pracovníkov. Ťažiskom výroby sú elektroizolačné materiály a komponenty pre vysokonapäťové transformátory.

Reagovať na ponuku