Späť na kategóriu

Špecialista verejného obstarávania

Hľadáme ŠPECIALISTU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA.

Náplň práce

 • realizovanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa predmetu činnosti spoločnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a interných predpisov, použitím nadlimitných postupov verejného obstarávania
 • spracovanie stanovísk k použitiu postupu verejného obstarávania
 • spracovanie dokumentov súvisiacich s realizáciou zákazky, uzatvorením a plnením zmluvy určených pre Úrad verejného obstarávania a do Úradného vestníka Európskej únie.

Požiadavka zamestania

 • znalosť platného Zákona č. 434/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
 • prax na obdobnej pozícií v oblasti verejného obstarávania minimálne 2 roky
 • realizácia činností vo verejnom obstarávaní v nadlimitných zákazkách v predchádzajúcich troch
  rokoch
 • komunikačné schopnosti
 • samostatné rozhodovanie a jednanie
 • schopnosť riešiť krízové situácie
 • diskrétnosť, taktnosť
 • organizačné schopnosti

Výhody

 • stabilná práca v spoločnosti, ktorá nadväzuje na 170 - ročnú tradíciu
 • cestovné výhody pre vnútroštátne aj zahraničné
 • možnosť osobného rozvoja a profesijného rastu pod kompetentným vedením
 • work - life balance
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier)
 • účasť na rôznych kultúrnych a športových podujatiach
 • priateľská pracovná atmosféra
 • iné finančné a nefinančné benefity

O spoločnosti

Sme národný dopravca a líder v poskytovaní služieb osobnej železničnej prepravy. Realizujeme v priemere 478 vlakových spojov denne. V roku 2017 sme prepravili 72,47 mil. cestujúcich. Najazdili sme 32 mil. vlakových kilometrov. Spájame Slovensko s Európou - ZSSK je členom renomovaných európskych a celosvetových železničných organizácií.

Reagovať na ponuku