Späť na kategóriu

Technológ údržby a opráv

Pre nášho klienta pôsobiaceho v oblasti dopravy hľadáme šikovných ľudí, ktorí majú chuť pracovať pre jedného z najväčších hráčov v oblasti vlakovej dopravy na Slovensku.

Náplň práce

-> Analyzuje a spracováva požiadavky na realizáciu technologických postupov pri všetkých stupňoch výkonov údržby a opráv dráhových vozidiel v spolupráci so zamestnancami jednotlivých výkonných pracovísk údržby a opráv úseku údržby pri dodržiavaní všetkých platných právnych predpisov a noriem a ostatnej platnej legislatívy.
-> Určovanie množstva pracovníkov a strojného vybavenia potrebných na uskutočnenie jednotlivých pracovných úkonov.
-> Analyzuje príčiny nezhôd a navrhuje opatrenia.

Požiadavka zamestania

Vzdelanie vhodného uchádzača:

 • vysokoškolské II.stupňa, alternatíva vysokoškolské I. stupňa min. 2 roky praxe v príbuznom odbore, alternatíva úplné stredné vzdelanie s maturitou min. 10 rokov praxe v príbuznom odbore

  Vhodný uchádzač by mal mať znalosť:
 • legislatíva v príslušnej oblasti - podmienkou
 • pracovné skúsenosti z údržby a opráv ŽKV výhodou
 • prehľad o konštrukcii koľajových vozidiel (hnacích aj hnaných)
 • MS Excel (znalosť funkcií a kontingenčných tabuliek)
 • základné znalosti z elektrotechniky - silnoprúdovej, slaboprúdovej
 • základné znalosti zo strojárstva

Výhody

 • pracovná zmluva na dobu neurčitú priamo so spoločnosťou
 • stabilná práca v spoločnosti, ktorá nadväzuje na 170 - ročnú tradíciu
 • odborné zaškolenie a priebežné vzdelávanie
 • neobmedzené zamestnanecké cestovné výhody v rámci SR aj v zahraničí
 • náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca nad rámec zákona
 • finančné príspevky (pri narodení dieťaťa, pri náročných životných situáciách atď.)
 • príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie
 • účasť na rôznych kultúrnych a športových podujatiach

O spoločnosti

Pozíciu obsadzujeme pre klienta v oblasti vlakovej dopravy.

Reagovať na ponuku