runners

Sila mysle a vodcovstvo

Sila mysle v najužšom zmysle slova znamená kombináciu schopností mysle pracovať, dokazovať alebo vyrábať. Vďaka spojeniu všetkých jej schpností sa môžu rozvíjať a rásť naše vodcovské schopnosti. Tie sa prejavujú vo forme myšlienok, nápadov a komunikačných zručností.

Je dôležité, aby sme podporovali rozvoj týchto schopností. Tu je niekoľko tipov, ktoré by nám mohli pomôcť:

1. Sloboda myslenia
Sloboda myslenia je v súčasnosti, nanešťastie, v mnohých prípadoch považovaná za znak neslušného správania, arogancie. Táto situácia by sa mala zmeniť, pretože pomocou tejto schopnosti dokážeme uvažovať samostatne, a tým pádom sa nemusíme spoliehať na iných ľudí.

2. Rešpektovanie odlišných názorov
Vedecké štúdie dokazujú, že žiaden človek neuvažuje rovnako. Ľudia by mali napriek tomu rozdielnosti akceptovať a neodsudzovať. Jedinci s odlišnými názormi majú analytické myslenie a bývajú efektývnymi lídrami.

3. Schopnosť učiť sa
Vedci dokázali, že človek sa dokáže učiť celý život. Schopnosť učiť sa je nenahraditeľnou zručnosťou každého lídra. Vodcovské vzory a štýly sa v súčasnosti menia veľmi rýchlo, preto sa lídri musia neustále učiť.

4. Syntéza vedomostí
Sila ľudskej mysle vytvoriť nové znalosti viedla k odlišným, ale aj rovnakým znalostiam, čo viedlo k novým vodcovským štýlom.

Zdroj: https://www.linkedin.com/pulse/mind-power-leadership-balasubramanian-g