Služby

Našim klientom ponúkame

Priame oslovovanie kandidátov - Executive search, Direct search

Runtime pomáha klientom nájsť správnych kandidátov na obsadzované pozície prostredníctvom presne nastaveného cieleného priameho oslovenia kandidátov. Títo oslovení potenciálni kandidáti na 90%-100% zodpovedajú predstavám klienta na obsadzovanú pozíciu práve preto, lebo sú to kandidáti, ktorí sú na rovnakej alebo podobnej pozícii v inej spoločnosti.

Runtime poskytuje touto formou svoje služby zákazníkom už niekoľko rokov a preto máme širokú databázu potenciálnych kandidátov.

Postup a jednotlivé kroky celého procesu dohodneme individuálne s každým klientom podľa jeho predstáv.

Dočasné zamestnávanie

Dočasné zamestnávanie inak známe ako ,,personálny lízing,, je taktiež jedna z našich najviac poskytovaných služieb našim klientom.

Výhodou tejto služby je, že pomôžeme nájsť a zamestnať naraz väčšie množstvo kandidátov, čím znížime klientom administratívne zaťaženie,  mzdové náklady a čas na vyhľadávanie zamestnancov a robenie výberových konaní. Dočasné zamestnávanie je  efektívny a flexibilný nástroj na riešene personálnych otázok, oslobodenie od neustáleho vyhľadávania nových zamestnancov. Zamestnanci, ktorí pracujú pod našou agentúrou sú rovnako ohodnotení ako priami zamestnanci klienta a v prípade spokojnosti vo väčšine prípadov prechádzajú priamo pod klienta do pracovného pomeru.

Personalistika

Obráťte sa na nás a všetky personálne otázky vyriešime za vás...

Naším klientom, ktorí nemajú vytvorené vlastné personálne oddelenie a zamestnávajú alebo majú v pláne zamestnať minimálne 10 zamestnancov, poskytujeme komplexné služby v oblasti personalistiky, čo klientovi v podstate nahrádza personálne oddelenie.

Táto služba predstavuje definovanie požiadaviek na existujúci, prípadne nový personál spoločne s klientom, vyhľadanie vhodného personálu, výberové konanie, vypracovanie a podpísanie pracovnej zmluvy, evidencia zamestnancov na všetkých inštitúciach, vypracovanie dochádzky, mzdy zamestnanca, pracovné postupy, náplne práce , školenia a celková sociálna starostlivosť až po dôchodok.

Výhodou tejto služby je, že pomôžeme nájsť a zamestnať naraz väčšie množstvo kandidátov, čím znížime klientom fixné administratívne, finančné a personálne zaťaženie a čas na vyhľadávanie zamestnancov a robenie výberových konaní. Táto služba je tiež efektívny a flexibilný nástroj na riešene personálnych otázok, či oslobodenie od neustáleho vyhľadávania nových zamestnancov.

Poradenstvo v oblasti HR

Steve Jobs povedal: „Inovácie nezávisia od množstva peňazí, ktoré máte vo vývoji a výskume. Keď Apple prišiel s počítačom Mac, firma IBM mala stokrát viac peňazí, ale v tých to nie je. Inovácie sú o vašich ľuďoch, ako ich vediete a nakoľko vidíte do problému.“

Určite by sme ešte našli množstvo iných citátov o tom, aké je dôležité mať vo firme ten správny personál a vedieť ho riadiť a pracovať s ním tak, aby sa čo najlepšie využil jeho široký potenciál na správnom mieste.

Preto sa v spolupráci s našimi klientmi v rámci poradenstva v oblasti ľudských zdrojov a zaoberáme analýzou procesov, akými sú odmeňovanie, spôsob náboru a výberu zamestnancov, ich adaptovanie sa na novú pozíciu, pracovné miesto, kontakt s kolegami, aká je interná komunikácia v spoločnosti , školenia pre rast zamestnancov či na odbornej alebo na osobnostnej úrovni, taktiež personálny audit a koučing.

V službách personálny audit a koučing spolupracujeme s poprednými švajčiarskymi a slovenskými odborníkmi v tejto oblasti.

A ešte jeden citát na záver:  Dobrý kouč pripomína ľuďom, kto sú i v momentoch, keď na to oni sami zabudnú.

Školenia

Prostredníctvom našich školiteľov ponúkame interaktívne školenia, ktoré sú jedinečné svojou formou zážitkového učenia.

Pohyb vždy prezrádza naše úmysly, energiu a ozajstné zámery. Ak je nerozvinutý, môže brániť v presvedčení ostatných pri rokovaniach alebo riadení a preto náš partner pre školenia vytvoril jedinečnú metódu spojenia tanca s biznisom, ktorou sa na školeniach podporuje prejav osobnosti a tým prispieva k rozvoju autentického prejavu.

Témy školení

  • Dynamický leadership a sila prejavu
  • X Faktor v predaji
  • Charizmatická prezentácia
  • Spoznaj seba a členov tímu cez pohyb a prejav
  • Tanec ako teambuilding
  • Objavte esprit vo vašej komunikácii
  • Zmena ako zdroj rastu
  • Vyjednávanie, argumentácia, komunikácia

Vieme Vám aj na mieru pripraviť školenie podľa vašich predstáv.

Dovolte nám nájsť vám novú prácu

Pošlite nám váš životopis, zaberie vám to menej ako jednu minutu.