Protikorupčná smernica

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
v zmysle zák.č.307/2014 Z.z.

Protikorupcna smernica – Runtime