Protikorupčná smernica

Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v zmysle zák.č.307/2014 Z.z.
Is your CV fantastic?
Have your CV reviewed right now.
Send your CV