Školenia a coaching

Pomôžeme vám prehĺbiť zručnosti vašich zamestnancov a podľa ich potrieb zabezpečíme školenie, či koučing na mieru.

Spolupracujeme s lektorom Tiborom Kocsisom, ktorý sa formovaním vlastného životného poslania posunul z manažérskej pozície do role lektora, kouča a poradcu. Jeho vzdelávacie programy sú založené na koncepte Unique Soft & Hard Skills Fusion. Prehlbujú mäkké zručnosti (soft skills), trénujú tvrdé zručnosti (hard skills) a vedú k uvedomeniu si vlastného unikátneho talentu. Vo svojich programoch venuje maximálnu pozornosť poznaniu vlastného prejavu, jeho intenzity a rozvoju autentického sebavyjadrenia. Vedie ľudí k tomu, aby ich prejav podporoval a vyjadroval ich myšlienky, zámery a silu.

  • 3D strategické vyjednávanie
  • X faktor v predaji
  • Dynamický leadership
  • Charizmatická prezentácia a rétorika
  • Cielené riadenie tímu
  • Objavte ESPRIT vo svojej komunikácii
  • Koučing
  • Somatický koučing

Ďalšie služby

Executive search

V Runtime SK vám prostredníctvom cieleného priameho oslovenia pomáhame nájsť spr...
Viac

Recruitment

V Runtime SK vám ponúkame i strategický nábor, čo je formalizovaný celostný prís...
Viac

Dream tím
Iba u nás

V našej službe zostavenie DREAM TÍMU ponúkame nový prístup k hľadaniu vašich zam...
Viac

Personálne manažérstvo

Vraciame sa k pôvodnej myšlienke, o čom je personálna práca  “práca s celistvým...
Viac

Personálne programy

Pracovný trh sa mení. V roku 2020 budú 1/3 pracovnej populácie na svete tvoriť m...
Viac

Pre rodinné podniky
Iba u nás

Runtime SK je stredne veľká personálna spoločnosť. Do biznisu vkladáme „vlastnú...
Viac

Expanzia

Základom je dobrá znalosť lokálnych pomerov od legislatívy, ekonomického prostre...
Viac