jungle

12 vecí, ktoré psychicky sílní ľudia nerobia

Psychicky silní ľudia si udržiavajú zdravé návyky. Zvládajú svoje emócie a chovanie tak, aby mohli byť v živote úspešní. Pozrite sa na veci, ktoré psychicky silní ľudia nerobia, aby ste sa inšpirovali a možno sa aj duševne posilnili.

1. Nestrácajú čas sebaľútosťou
Mentálne silné osobnosti sa neutápajú v sebaľútosti týkajúcej sa ich určite situácie alebo toho, ako sa k ním iní ľudia zachovali. Namiesto toho sú pripravení prevziať zodpovednosť za svoju úlohu v živote a chápe, že život nie je spravodlivý, ani jednoduchý.

2. Nenechajú sa ovládať
Nedovolia ostatným, aby ich ovládali. Nehovoria veci, ako napr. „Kvôli šéfovi sa cítim zle“, pretože chápe, že len oni sami majú kontrolu nad svojimi emóciami a rozhodujú o tom, ako sa zachovať.

3. Neboja sa zmeny
Psychicky silní ľudia sa nesnažia vyhýbať zmenám. Naopak, uvítajú pozitívne zmeny a sú ochotní byť flexibilní. Vedia, že zmeny sú nevyhnutné a veria vo svoju schopnosť adaptovať sa.

4. Neplytvajú silami na skutočnosti, ktoré nemôžu ovplyvniť
Nikdy nepočujete od psychicky silného človeka nadávať na dopravnú zápchu. Namiesto toho sa sústredia na to, čo môžu ovplyvniť. Psychicky silný človek je schopný si uvedomiť, že niekedy môže ovplyvniť jedinú vec – a to prístup.
5. Nesnažia sa všetkým zavďačiť
Psychicky silní ľudia si pripúšťajú, že sa nemôžu zavďačiť vždy a všetkým. Neboja sa povedať nie. Snažia sa byť láskaví a spravodliví, ale nie sú necítia, že by zlyhali, ak niekoho očakávania neuspokoja.

6. Neboja se podstúpiť premyslené riskovanie
Nepodstupujú nedbalé a hlúpe risky, ale nevadí im riskovať premyslene. Psychicky silní ľudia venujú dosť času zváženiu rizík a možných výhod pred tým, než vykonajú veľké rozhodnutie. Už predtým si uvedomia následné možné zlé následky.

7. Nerozmýšľajú nad minulosťou
Mentálne silný človek nestráca čas rozmýšľaním nad minulosťou a želaním si, aby sa udalosti udiali inak. Je si dobre vedomý svojej minulosti a dokáže sa z nej poučiť. Neprežíva znovu a znovu zlé skúsenosti a nefantazíruje o slávnych momentoch. Namiesto toho žije v prítomnosti a plánuje budúcnosť.

8. Nerobí stále dokola rovnaké chyby
Psychicky silní ľudia prijímajú zodpovednosť za svoje chovanie a vedia sa poučiť z minulých chýb. Posúvajú sa ďalej a rozhodujú sa lepšie v budúcnosti.

9. Nezazlievajú ostatným ich úspech
Psychicky silný človek dokáže oceniť a oslavovať úspech iných ľudí. Nezávidia a necítia se porazení, pokiaľ ich niekto prekoná. Miesto toho si uvedomujú, že úspech prichádza s úsilím, a to je psychicky silný človek ochotný vynaložiť pre budúci úspech vo svojom živote.

10. Nevzdávajú sa po prvom neúspechu
Psychicky silný človek nevidí neúspech ako dôvod k zloženiu zbraní. Naopak, využije svoj neúspech k ďalšiemu zlepšeniu a rastu. Je ochotný skúšať tak dlho, pokiaľ to neurobí správne.

11. Nebojí se byť sami
Ďalším znakom psychickej vôle je schopnosť byť sám. Neboja sa ticha. Neobávajú sa zostať o samote len so svojimi myšlienkami a využijú priestor, aby boli produktívni.

12. Neočakávajú okamžité výsledky
Vždy, keď sa o niečo snažia, či už o zlepšenie zdravia alebo o rozbehnutie podniku, neočakávajú okamžité výsledky. Pracujú však na tom ako najlepšie vedia a chápe, že ozajstná zmena potrebuje čas.

Zdroj: seberizeni.cz