Executive search

Priame oslovenie kandidátov pre všetky výrobné i nevýrobné odvetvia.

V Runtime SK vám prostredníctvom cieleného priameho oslovenia pomáhame nájsť správnych kandidátov na obsadzované pozície vo vrcholovom, strednom a nižšom manažmente. Títo oslovení potenciálni kandidáti na 90 – 100 % zodpovedajú predstavám klienta o obsadzovanej pozícii práve preto, lebo pracujú na rovnakej alebo podobnej pozícii v inej spoločnosti.

Touto formou poskytujeme svoje služby zákazníkom už niekoľko rokov, a preto máme širokú databázu potenciálnych kandidátov. Zároveň sme začali novým spôsobom  spolupracovať s kandidátmi vo forme služby DREAM KARIÉRA, ktorá nám prináša ešte lepšie možnosti v nájdení vášho ideálneho kandidáta.

Vrcholový manažment

Často označovaný aj ako top management je najvyššia úroveň (tzv. strategická úroveň) riadenia spoločnosti. Tvoria ju majitelia, generálny riaditeľ a najvyšší manažéri organizácie ako je napríklad finančný riaditeľ, obchodný riaditeľ, či riaditeľ výroby. Ich úloha je tvoriť dlhodobé strategické plány, riadiť organizáciu a rozhodovať v dôležitých – kľúčových otázkach chodu spoločnosti.

Stredný manažment

Za stredný manažment sa považujú manažéri strednej úrovne (tzv. taktickej úrovne) označovaní aj ako middle management. Ich úloha je skôr taktická a vykonávajú činnosti ako je plánovanie, riadenie, či rozhodovanie v strednedlhom horizonte. V menších spoločnostiach úlohu stredného manažmentu často vykonáva vrcholový manažment a táto úroveň riadenia odpadá.

Nižší manažment

Manažment nižšej úrovne (tzv. operatívnej úrovne) nazývaný aj lower management je zväčša najpočetnejším zastúpením manažmentu v organizácii. Jej predstaviteľmi sú napríklad tímlídri, projektoví manažéri, manažéri značky, špecialisti. Plánujú a rozhodujú v krátkodobom horizonte a majú menší rozsah zodpovednosti.

Vedeli ste, že executive search je často označovaný aj ako direct search, headhunting, či priame oslovovanie kandidátov?

Ďalšie služby

Recruitment

V Runtime SK vám ponúkame i strategický nábor, čo je formalizovaný celostný prís...
Viac

Dream tím
Iba u nás

V našej službe zostavenie DREAM TÍMU ponúkame nový prístup k hľadaniu vašich zam...
Viac

Personálne manažérstvo

Vraciame sa k pôvodnej myšlienke, o čom je personálna práca  “práca s celistvým...
Viac

Personálne programy

Pracovný trh sa mení. V roku 2020 budú 1/3 pracovnej populácie na svete tvoriť m...
Viac

Pre rodinné podniky
Iba u nás

Runtime SK je stredne veľká personálna spoločnosť. Do biznisu vkladáme „vlastnú...
Viac

Školenia a coaching

Spolupracujeme s lektorom Tiborom Kocsisom, ktorý sa formovaním vlastného životn...
Viac

Expanzia

Základom je dobrá znalosť lokálnych pomerov od legislatívy, ekonomického prostre...
Viac