Personálne manažérstvo

Dočasné pridelenie zamestnancov, externé personálne oddelenie, personálny audit aj psychologické posudky.

Vraciame sa k pôvodnej myšlienke, o čom je personálna práca  “práca s celistvým človekom”. Zároveň si však uvedomujeme koľko administratívnych úkonov je so zamestnávaním ľudí spojených od náboru až po odchod do dôchodku. Či sa jedná o výber nových kandidátov, definovanie podmienok pracovnej zmluvy, vedenie zamestnancov, umiestnenie a zmena pozície, pracovné postupy, motivačné benefity, či sociálna starostlivosť. Obráťte sa na nás a všetky personálne otázky vyriešime za vás.

ADZ /Dočasné pridelenie zamestnancov/Personálny lízing

Výhodou tejto služby je, že vám pomôžeme nájsť a zamestnať naraz väčšie množstvo kandidátov, čím znížime klientom administratívne zaťaženie, mzdové náklady a čas na vyhľadávanie zamestnancov či výberové konania. Dočasné zamestnávanie je efektívny a flexibilný nástroj na riešene personálnych otázok, oslobodenie od neustáleho vyhľadávania nových zamestnancov. Zamestnanci, ktorí pracujú v našej agentúre, sú rovnako ohodnotení ako priami zamestnanci klienta. V prípade spokojnosti, čo je vo väčšine prípadov, prechádzajú priamo ku klientovi do pracovného pomeru.

Externé personálne oddelenie a spracovanie miezd

Našim klientom, ktorí nemajú vytvorené vlastné personálne oddelenie a zamestnávajú, resp. majú v pláne zamestnať minimálne 10 pracovníkov, poskytujeme komplexné služby v oblasti personalistiky, čo im v podstate nahrádza personálne oddelenie. V rámci tejto služby definujeme požiadavky na existujúci, prípadne nový personál spoločne s klientom, vyhľadanie vhodného personálu, výberové konanie, vypracovanie a podpísanie pracovnej zmluvy, evidencia zamestnancov na všetkých inštitúciách, vypracovanie dochádzky, mzdy zamestnanca, pracovné postupy, náplne práce, školenia a celkovú sociálnu starostlivosť až po dôchodok.

Personálny audit – analýza súčasného stavu a hľadanie príčin nespokojnosti

V spolupráci s našimi klientmi v rámci poradenstva v oblasti ľudských zdrojov sa zaoberáme analýzou procesov, ako odmeňovanie, spôsob náboru a výberu zamestnancov, ich adaptácia na novú pozíciu, pracovné miesto, kontakt s kolegami, interná komunikácia v spoločnosti, školenia pre odborný alebo osobnostný rast zamestnancov, personálny audit a koučing.

V službách personálny audit a koučing spolupracujeme s poprednými odborníkmi v tejto oblasti.

Psychologické posudky

Potrebujete posúdiť kandidátov do hĺbky a odhaliť ich celkový charakter, spoznať ich osobnosť a definovať silné i slabé stránky? Vďaka rozhovoru a špeciálne vypracovaným testom vieme zistiť úroveň intelektových schopností, psychických funkcií, emočnú úroveň, osobnosť kandidátov, ich schopnosť zvládať stres, konflikty, či iné charakterové črty. Psychologické posudky, ktoré slúžia na výber zamestnancov patria do oblasti pracovnej psychológie.

Ďalšie služby

Executive search

V Runtime SK vám prostredníctvom cieleného priameho oslovenia pomáhame nájsť spr...
Viac

Recruitment

V Runtime SK vám ponúkame i strategický nábor, čo je formalizovaný celostný prís...
Viac

Dream tím
Iba u nás

V našej službe zostavenie DREAM TÍMU ponúkame nový prístup k hľadaniu vašich zam...
Viac

Personálne programy

Pracovný trh sa mení. V roku 2020 budú 1/3 pracovnej populácie na svete tvoriť m...
Viac

Pre rodinné podniky
Iba u nás

Runtime SK je stredne veľká personálna spoločnosť. Do biznisu vkladáme „vlastnú...
Viac

Školenia a coaching

Spolupracujeme s lektorom Tiborom Kocsisom, ktorý sa formovaním vlastného životn...
Viac

Expanzia

Základom je dobrá znalosť lokálnych pomerov od legislatívy, ekonomického prostre...
Viac