Personálne programy

Programy, ktoré zveľadia váš personálny kapitál.

Pracovný trh sa mení. V roku 2020 budú 1/3 pracovnej populácie na svete tvoriť mileniáli. Viete, že polovica mileniálov by uvažovala o opustení svojho súčasného zamestnania kvôli nedostatku uznania? Dnes už sa zamestnanie berie skôr ako stupeň k sebazdokonaľovaniu, než miesto konečného určenia. Istota zamestnania sa predefinovala na istotu kariéry – je to tá cesta, nie zamestnanie samo. Ak si chcete svoj personálny kapitál udržať, treba ho zveľaďovať.

Talentový program

Program určený pre zamestnancov s jeden- až trojročnou praxou. Obsah pripravujeme v spolupráci s klientom a špecialistami na osobný rozvoj. Venujeme sa všetkým mäkkým i tvrdým zručnostiam (soft & hard skills) a sústreďujeme sa na definovanie a podporu unikátneho talentu zúčastnených.

Interný motivačný program

Je dôležité udržať svojich zamestnancov motivovaných. Preto vieme v spolupráci s vami pre vás vytvoriť ideálny program, ktorý reálne odzrkadlí preferencie i vôľu vašich zamestnancov, prepojí ich s vašimi personálnymi cieľmi a pomôže vám s vnútrofiremnou motiváciou.

Takto sa staneme pomyselným mostom, ktorý vám pomôže priblížiť sa ešte viac k vašim pracovníkom.

Leadership pipeline – interný program na riadenie kariéry

Náš program vám pomôže spoznať úroveň vašich zamestnancov v zmysle manažmentu, líderstva, komunikácie a zároveň pochopiť ich osobné kariérne ašpirácie. Po úspešnom vytvorení pipeline, teda líderskej línie, budete ľahšie riadiť postup či presun svojich zamestnancov medzi pozíciami. Vaši pracovníci vedia, aké kariérne možnosti pre nich spoločnosť vidí a môžu sa na nové pozície aktívne pripravovať.

Prieskum a program na zlepšenie firemnej klímy

Aj v dlhodobo úspešných spoločnostiach dochádza k obdobiam napätia. Niekedy na to stačia i malé zmeny. Ak cítite potrebu zisťovať alebo už rovno vylepšovať firemnú klímu, táto služba je pre vás riešením.

Ďalšie služby

Executive search

V Runtime SK vám prostredníctvom cieleného priameho oslovenia pomáhame nájsť spr...
Viac

Recruitment

V Runtime SK vám ponúkame i strategický nábor, čo je formalizovaný celostný prís...
Viac

Dream tím
Iba u nás

V našej službe zostavenie DREAM TÍMU ponúkame nový prístup k hľadaniu vašich zam...
Viac

Personálne manažérstvo

Vraciame sa k pôvodnej myšlienke, o čom je personálna práca  “práca s celistvým...
Viac

Pre rodinné podniky
Iba u nás

Runtime SK je stredne veľká personálna spoločnosť. Do biznisu vkladáme „vlastnú...
Viac

Školenia a coaching

Spolupracujeme s lektorom Tiborom Kocsisom, ktorý sa formovaním vlastného životn...
Viac

Expanzia

Základom je dobrá znalosť lokálnych pomerov od legislatívy, ekonomického prostre...
Viac