Školenia a koučing

Talent je iba polovica úspechu, pomôžeme vám posunúť vaše zručnosti na tú najvyššiu úroveň.

Spolupráca s lektorom Tiborom Kocsisom, ktorý sa formovaním vlastného životného poslania posunul z manažérskej pozície do role lektora, kouča a poradcu. Jeho vzdelávacie programy sú založené na koncepte Unique Soft & Hard Skills Fusion. Prehlbujú mäkké zručnosti (soft skills), trénujú tvrdé zručnosti (hard skills) a vedú k uvedomeniu si vlastného unikátneho talentu. Vo svojich programoch venuje maximálnu pozornosť poznaniu vlastného prejavu, jeho intenzity a rozvoju autentického sebavyjadrenia. Vedie ľudí k tomu, aby ich prejav podporoval a vyjadroval ich myšlienky, zámery a silu.

Pre potrebu zlepšovania vášho profesionálneho profilu:

  • 3D strategické vyjednávanie
  • X faktor v predaji
  • Dynamický leadership
  • Charizmatická prezentácia a rétorika
  • Cielené riadenie tímu
  • Objavte ESPRIT vo svojej komunikácii
  • Koučing
  • Somatický koučing

Ďalšie služby

VETERNÁ ENERGETIKA -RTS WIND
Iba u nás

Servisný Elektro-Technik pre veternú energetiku Pre nášho partnera , ktorý ma...
Viac

Dream kariéra
Iba u nás

V našej službe DREAM KARIÉRA vám novým spôsobom pomáhame hľadať vaše uplatnenie...
Viac

Personálne služby

Úlohou našej spoločnosti je tvoriť pomyselný most medzi zamestancom a zamestávat...
Viac

Pre odborné profesie

Práca v Nemecku a Švajčiarsku (zdravotné sestry, lekári a odborné profesie) Pre...
Viac
Máte kvalitný životopis?
Nechajte si skontrolovat váš životopis už teraz.
Poslať životopis